English   polski  
 

Biblioteka Cyfrowa Ośrodka Rozwoju Edukacji

English   polski  

Statistics

Number of publications: 1032

Readers on-line: 908

Total number of users since Nov 1, 2006: 32086677

Collection

Library

Frequently read publications : Digital Library

Page1of42 pages

1 | 2 | 3 | ...
 1. Praca z uczniem zdolnym na lekcjach języka polskiegoi zajęciach pozalekcyjnych [505049]
 2. Tom 1 Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna [465033]
 3. Rozwijanie zainteresowań i zdolności matematycznych uczniów klas I – III szkoły podstawowej [359870]
 4. Poradnik dla dyrektora szkoły podstawowej - Ramowe plany nauczania [354658]
 5. Tom 2 Język polski w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum [192698]
 6. Zajęcia techniczne w szkole podstawowej i gimnazjum [170490]
 7. Dziecko z autyzmem i Zespołem Aspergera w szkole i przedszkolu [169878]
 8. Tom 5 Edukacja przyrodnicza w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum [141648]
 9. Tom 6 Edukacja matematyczna i techniczna [135338]
 10. Zeszyt 4. Umiejętności społeczne dzieci [118744]
 11. Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży. Identyfikowanie SPR i SPE oraz sposoby ich zaspokajania. Wydanie I [112845]
 12. Uczeń z Zespołem Aspergera w szkole ogólnodostępnej [111616]
 13. Skala Gotowości Szkolnej (SGS)-podręcznik [90379]
 14. Edukacja muzyczna i zajęcia artystyczne [89789]
 15. Wychowanie fizyczne. Poradnik dla nauczyciela [75258]
 16. Ocenianie w klasach I-III [72029]
 17. Plastyka [71902]
 18. Poradnik dla dyrektora gimnazjum - Ramowe plany nauczania [69061]
 19. Monitorowanie (skuteczne i nieuciążliwe) podstawy programowej wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej [62603]
 20. Tom 3 Języki obce w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum [61226]
 21. Matematyka od przedszkola. Metody i zasady wprowadzania pojęć matematycznych. Przygotowanie do rozumienia liczb i posługiwania się nimi [60511]
 22. Dziecko z zaburzeniami lękowymi w szkole i przedszkolu [55452]
 23. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w teorii i praktyce [53093]
 24. Dziecko z padaczką w szkole i przedszkolu [49572]
 25. Poznawanie klasy szkolnej [47523]