English   polski  
 

Biblioteka Cyfrowa Ośrodka Rozwoju Edukacji

English   polski  

Statistics

Number of publications: 960

Readers on-line: 276

Total number of users since Nov 1, 2006: 27891235

Collection

Library

Frequently read publications : Digital Library

Page1of39 pages

1 | 2 | 3 | ...
 1. Tom 1 Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna [462970]
 2. Praca z uczniem zdolnym na lekcjach języka polskiegoi zajęciach pozalekcyjnych [451502]
 3. Poradnik dla dyrektora szkoły podstawowej - Ramowe plany nauczania [326541]
 4. Rozwijanie zainteresowań i zdolności matematycznych uczniów klas I – III szkoły podstawowej [306470]
 5. Tom 2 Język polski w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum [183369]
 6. Zajęcia techniczne w szkole podstawowej i gimnazjum [162861]
 7. Dziecko z autyzmem i Zespołem Aspergera w szkole i przedszkolu [147654]
 8. Tom 6 Edukacja matematyczna i techniczna [126462]
 9. Tom 5 Edukacja przyrodnicza w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum [124836]
 10. Uczeń z Zespołem Aspergera w szkole ogólnodostępnej [93723]
 11. Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży. Identyfikowanie SPR i SPE oraz sposoby ich zaspokajania. Wydanie I [93333]
 12. Zeszyt 4. Umiejętności społeczne dzieci [89781]
 13. Edukacja muzyczna i zajęcia artystyczne [85106]
 14. Skala Gotowości Szkolnej (SGS)-podręcznik [76725]
 15. Poradnik dla dyrektora gimnazjum - Ramowe plany nauczania [67986]
 16. Plastyka [67014]
 17. Tom 3 Języki obce w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum [58418]
 18. Monitorowanie (skuteczne i nieuciążliwe) podstawy programowej wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej [55955]
 19. Ocenianie w klasach I-III [53803]
 20. Dziecko z zaburzeniami lękowymi w szkole i przedszkolu [47657]
 21. Wychowanie fizyczne. Poradnik dla nauczyciela [46482]
 22. Projekt edukacyjny w gimnazjum wobec nowej podstawy kształcenia ogólnego z języka polskiego [46193]
 23. Dziecko z padaczką w szkole i przedszkolu [42620]
 24. Ludzkie ścieżki. Kompleksowy program nauczania etyki na II, III i IV poziomie edukacyjnym [42033]
 25. Poznawanie klasy szkolnej [41817]