English   polski  
 

Biblioteka Cyfrowa Ośrodka Rozwoju Edukacji

English   polski  

Statistics

Number of publications: 1031

Readers on-line: 238

Total number of users since Nov 1, 2006: 29559549

Collection

Library

Frequently read publications : Digital Library

 1. Praca z uczniem zdolnym na lekcjach języka polskiegoi zajęciach pozalekcyjnych [490188]
 2. Tom 1 Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna [464155]
 3. Poradnik dla dyrektora szkoły podstawowej - Ramowe plany nauczania [338115]
 4. Rozwijanie zainteresowań i zdolności matematycznych uczniów klas I – III szkoły podstawowej [331915]
 5. Tom 2 Język polski w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum [188714]
 6. Zajęcia techniczne w szkole podstawowej i gimnazjum [168064]
 7. Dziecko z autyzmem i Zespołem Aspergera w szkole i przedszkolu [157597]
 8. Tom 5 Edukacja przyrodnicza w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum [132326]
 9. Tom 6 Edukacja matematyczna i techniczna [130855]
 10. Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży. Identyfikowanie SPR i SPE oraz sposoby ich zaspokajania. Wydanie I [104985]
 11. Uczeń z Zespołem Aspergera w szkole ogólnodostępnej [101536]
 12. Zeszyt 4. Umiejętności społeczne dzieci [100873]
 13. Edukacja muzyczna i zajęcia artystyczne [88208]
 14. Skala Gotowości Szkolnej (SGS)-podręcznik [85489]
 15. Plastyka [70373]
 16. Poradnik dla dyrektora gimnazjum - Ramowe plany nauczania [68585]
 17. Wychowanie fizyczne. Poradnik dla nauczyciela [66170]
 18. Ocenianie w klasach I-III [63378]
 19. Monitorowanie (skuteczne i nieuciążliwe) podstawy programowej wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej [60704]
 20. Tom 3 Języki obce w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum [59881]
 21. Matematyka od przedszkola. Metody i zasady wprowadzania pojęć matematycznych. Przygotowanie do rozumienia liczb i posługiwania się nimi [53330]
 22. Dziecko z zaburzeniami lękowymi w szkole i przedszkolu [51638]
 23. Projekt edukacyjny w gimnazjum wobec nowej podstawy kształcenia ogólnego z języka polskiego [46290]
 24. Dziecko z padaczką w szkole i przedszkolu [45625]
 25. Poznawanie klasy szkolnej [43189]