English   polski  
 

Biblioteka Cyfrowa Ośrodka Rozwoju Edukacji

English   polski  

Statistics

Number of publications: 1032

Readers on-line: 75

Total number of users since Nov 1, 2006: 36903518

Collection

Library

Frequently read publications : Szkola cwiczen

 1. 1.1 Metody aktywizujące w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej [67637]
 2. 1.2 Gry i zabawy matematyczne dla najmłodszych [65237]
 3. 1.3 Jak rozwijać wyobraźnię przestrzenną u najmłodszych? [27160]
 4. 4.1 Aktywność badawcza uczniów w edukacji biologicznej w szkole ponadpodstawow [25306]
 5. 8.1 Język angielski we wczesnej edukacji językowej - Teoria w pigułce [22393]
 6. 6.1 Wykorzystanie narzędzi informatycznych wspierających proces uczenia się [22227]
 7. 1.1 Autonomia ucznia - Teoria w pigułce [14032]
 8. 2.1 Kompetencje kluczowe - Teoria w pigułce [13472]
 9. 4.2 Jak wykorzystać łamigłówkii zagadki w edukacji matematycznej? [12501]
 10. 9.2 Współpraca zespołowa z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych [12490]
 11. 6.2 Kształtowanie umiejętności wyszukiwania, selekcji i porządkowania informacji oraz krytycznej oceny ich przydatności [12108]
 12. 8.4 Problemy matematyczne ułatwiające tworzenie zaawansowanych algorytmów w szkole ponadpodstawowej [11554]
 13. 5.1 Wykorzystanie technologii informacyjno–komunikacyjnych w edukacji biologicznej [10508]
 14. 4.1 Motywacja - Teoria w pigułce [10426]
 15. 10.2 Bezpieczeństwo w użytkowaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych [8951]
 16. 6.1 Realizacja projektów uczniowskich w ramach edukacji przyrodniczej w klasach IV–VIII szkoły podstawowej [8415]
 17. 3.2 Aktywność badawcza uczniów w edukacji chemicznej w szkole podstawowej [7364]
 18. 6.3 Wykorzystanie otwartych zasobów edukacyjnych w procesie uczenia się i rozwijania zainteresowań uczniów [6994]
 19. 2.1 Samodzielne wykonywanie pomocy dydaktycznych jako element nauki myślenia matematycznego [6990]
 20. 2.2 Jak wykorzystać gry dydaktyczne w edukacji matematycznej dzieci? [6549]
 21. 9.1 Planowanie lekcji - Teoria w pigułce [6492]
 22. 7.1 Sposoby kształtowania u uczniów zdolności algorytmicznego rozwiązywania problemów [6452]
 23. 10.1 Poszanowanie prawa własności intelektualnej w użytkowaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych [6447]
 24. 4.3 Motywacja - Zeszyt ćwiczeń [6351]
 25. 3.2 Sporządzanie atrakcyjnych i przejrzystych prezentacji multimedialnych [6344]